Allmänt

Jag har avtal med Landstinget och tar emot såväl remitterade patienter, som kan gå på högkostnads-eller frikortet, som privata patienter. 

Registrets innehåll och delning av data

Personrelaterade data som hanteras enligt Landstingets godkända Journalsystem i min terapi, är skyddade enligt de europeiska GDPR- bestämmelserna.

Data används endast för min terapiverksamhet.

Registeransvarig

Alla data i journalen hanteras enbart av mig själv som verksamhetens enda intäktsperson och data-ansvarig.

Teknisk info

Data lagras bakom brandmur i ett separat datasystem och nätverk.

Min epost- och annan datahantering sker i en separat dator i ett annat nätverk, bakom brandmur.

Backupp av journaldata ska handhas enligt lagen och sker till en extern hårddisk, som står ej i online-förbindelse med nätet.

Annan datahantering

 

Min hemsidas sk. kakor (Cookies) hanteras enligt Googles 

reCaptha-system. För närmare info, klicka på Privacy-länken.